Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi


FÖRSLAG (PRELIMINÄRT) TILL NYA DIAGNOSTISKA KRITERIER FÖR DIABETES AVSETT ATT GÄLLA FRÅN 1998 (WHO)

Argumentet att sänka nivån av Faste-B-glukos för diagnos är

  1. Ingen gör OGTT
  2. 6.1 mmol/l korrelerar bättre med 2 timmars värdet på 11 mmol/l
  3. Möjliggör en tidigare diagnostik av diabetes mellitus.

For epidemiological or population screening purposes, the 2h-value after 75 g oral glucose may be used alone. For clinical purposes the diagnosis of diabetes should be confirmed by repeating the test on another day unless the patient has symtoms of marked hyperglycemia (i.e. increased thirst, frequency of urination, unexplanied weight loss or in severe cases, drowsiness and coma).

Glucose concentration should not be determined on serum unless the red cells are immediately removed, otherwise glycolysis will result in an unpredictable underestimation of the true concentration. It should be stressed that glucose preservatives do not totally prevent glycolysis. If whole blood is used the sample should be kept at 0 to 4 degrees C or centrifugated immediately or assayed immediately.

Values for Diabetes and Other Categories of Hyperglycemia
Glucose concentration mmol/l
Whole blood Plasma
VenousCapillaryVenousCapillary
DIABETES MELLITUS
Fasting
or
6.1 or >6.1 or >7.0 or >7.0 or >
2 h post glucose load10.0 or >11.1 or >11.1 or >12.2 or >
IMPAIRED GLUCOSE TOLERANCE
Fasting conc
(if measured)
and
<6.1<6.1<7.0<7.0
2 h after glucose load6.7-9.97.8-11.07.8-11.08.9-12.1
NON DIABETIC FASTING HYPERGLYCEMIA
Fasting
(in absence of OGTT)
5.6-6.05.6-6.06.1-6,96.1-6.9
2 h
(if OGTT is done)
<6.7<7.8<7.8<8.9De nya riktlinjerna för diagnostik av diabetes kommer att presenteras vid IDF i Helsingfors i juni och därefter kommer det + American Diabetes Association ADA förslaget att publiceras i Diabetes Care och Diabetologia och IDF Bulletin.

Det ankommer på de nationella föreningarna att ge förslag till introduktionsdatum, men 1/1 98 låter sannolikt.

Leif C. Groop, M.D.,Ph.D.
Professor
Department of Endocrinology
University of Lund
Malmö General Hospital
S-214 01 Malmö
Sweden
Phone: 46-40-332303
FAX: 46-40-337023
E-mail: Leif.Groop@endo.mas.lu.se


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan