Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
STYRELSEN

Styrelsen för Svensk Förening
för Diabetologi (SFD) 2009

Mona Landin Olsson, Lund, ordförande - mona.landin-olsson@med.lu.se
Thomas Fritz, Stockholm, vice ordförande - thomas.fritz@sll.se, t.fritz@telia.com
Michael Alvarsson, Stockholm, vetenskaplig sekreterare - michael.alvarsson@karolinska.se
Ake Tenerz, Västeras, kassör - ake.tenerz@ltv.se
Anders Kempe, Härnösand, facklig sekreterare - anders@drafle.se
Stig Attvall, Göteborg, ledamot, redaktör Diabetolognytt - stig.attvall@medicine.gu.se
Johan Jendle, Karlstad, ledamot - johan.jendle@liv.se - jjendle@hotmail.com
Anneli Carlsson, Lund, ledamot - annelie.carlsson@med.lu.se
Soffia Gudbjörnsdottir, Göteborg, ledamot - soffia.gudbjornsdottir@medic.gu.se
Stefan Jansson, Laxa, ledamot - stefan.jansson@orebroll.se
Ella Karlsson, Malmö, adjungerad SYED - Ella.Karlsson@med.lu.se

Valberedning:
Stina Lindmark - Stina.lindmark@vll.se
Björn Eliasson - bjorn.eliasson@gu.se
Ulf Adamsson - Ulf.adamsson@ds.se 

Revisorer:
Anders Nilsson  -  anders.l.nilsson@skane.se
Mona Landin Olsson  -  mona.landin-olsson@med.lu.se

Revisorssuppleant:
Christian Wesslau

Vetenskapsradet 2007-8
Claes-Göran Östenson (ordförande), Christian Berne, Jan Sundkvist, Ulf Smith.

Postadresser & telnummer:

Mona Landin Olsson
Specialmedicinska kliniken
Universitetssjukhuset
221 85 Lund

Tomas Fritz
Gustavsbergs VC
Odelbergs väg 19   
134 40 Gustavsberg

Ake Tenerz
Medicinkliniken
Centrallasarettet
721 89 Västeras

Michael Alvarsson
Kliniken för Endokrinolo
gi, Metabolism och Diabetes
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm

Stig Attvall
Diabetescentrum
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

Annelie Carlsson
Metabolsektionen
Barnklinken BUS
Lunds Univesitetssjukhus
221 85 Lund

Soffia Gudbjörnsdottir
Diabetescentrum
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

Johan Jendle
Endokrin och Diabetes Center
Medicinkliniken Centralsjukhuset
651 85 Karlstad

Anders Kempe
Medicinskt Centrum
Härnösands sjukhus
87182 Härnösand

Stefan Jansson
Brinkebackens Vardcentral
Granrisvägen 23
702 35 Örebro[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan