Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

SSSD
Scandinavian Society for the Study of Diabetology
Medlemskostnaden är för 1997 50 SEK.
Beloppet sätts in på pg 54 73 14-5 Leif Jansson SSSD

Mer information kan fås från:

Leif Jansson
BMC, Instit för cellbiologi
Box 571
Uppsala.
Nyttja fax 018 55 64 01
Medlem kan deltaga i SSSD-möten till knappt halva kostnaden.
Nästa möte är SSSD i Göteborg 23-25/5-97.

[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum]
Till Förstasidan