Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Aktuell Info för medlemmar

SVENSKT SÅRLÄKNINGSSÄLLSKAP DIABETES

Bildat 1994 under initiativ av diabetologen Jan Apelqvist, Lund, ordf

Flera regionala konferenser har hållits

Sällskapets målsättningar:

  • Sprida kunskap, öka kompetensen och intresse för sårfrågor, stödja forskarna kring sår och sårbehandling
  • Initiera nationellt vårdprogram inom olika sårområden
  • Förmedla senaste nyt inom ämnet sår
  • Ett forum för att byta erfarenheter samt främja utvärdering av nehandlingsmetoder
  • Problem kring diagnostik och behandling Öka intresset från framförallt kanske läkare kring sår och sårvård
  • Utveckla dokumentation kring behandling av sår och sårvård

Årsavgiften är 175:-

  • Du får medlemsINFO
  • Du får en tidning Sår
  • Du får INFO om olika möten
  • Du får INFO om avhandlingar inom området

RAPPORT Symposium om sår
Svenska Sårläkningssällskapets årliga utbildningsdag 26/11-96

Doc Scubert redovisade en del av sin viktiga grundforskning, där man mätt hudtryck, hudblodflöde och transkapillär cirkulation. Störningar i hudens mikrocirkulation är en bidragande orsak till trycksårsutveckling bland äldre och ryggmärksskadade patienter. Antalet kapillärer minskar med åldern, de ändrar utseeende och deras reaktivitet blir sämre. Utifrån dessa studier rekommenderas riskpatienten att ligga i 30 grader sidoläge för att minska trycket mot sakrum, hälar och höfter. Lämpligen kan detta ske genom att anbringa en fast kudde under madrassen. Det är också viktigt att informera och lära patienterna göra egna tryckavlastningar.

Doc Kretsin Brismar diskuterade tryckeffekter på foten - diabetiska fotsår. I hälften av fallen orsakas såret av tryckskada i kombination med nervskada, och förhårdnader som bildas på foten kan övergå i cystiska hålrum, vilket leder till sår. 80% av fotsåren uppkommer efter direkta skador som skavsår eller hudsprickor. De äldrehar en minskad tryckutjämningsförmåga pga förändrad proteoglykankomposition med minskning av hyaluronsyra och ökad proteasaktivitet, vilket predisponerar för skador.

Med Dr Gun Jörneskog, Klin för endokr och diab, Karolinska sjkh, redovisade studier om diabetiska störningar av mikrocirkulationen i huden. Kärlförändringarna kommer tidigt i diabetessjukdomen. Kärlendotelet fungerar inte normalt och blodet tar den enklaste vägen genom de arterio-venösa shuntarna, som är vidgade hos diabetespatienter. Detta kan leda till ändrade tryckförhållanden och en försämrad cirkulation genom kapillärerna, vilket troligen bidrar till fotproblemen hos diabetier. Den metabola kontrollen är viktig, och Hba1c bör vara mindre än 7.5%.


Insätt medlemsavgiften 175:- på pg 39 32 42 - 3

Mer INFO kan erhållas från

Kerstin Brismar
Endokrinologiska klin,Karolinska Sjkh
fax 08 758 45 73
c/o Scubert, Björkliden 24, 187 41 TÄBY

Anmäl Dig som medlem, Du som vill ha Senaste Nytt och engagera Dig vidare i diabetiska fotsår och dess behandling!

NyhetsINFO
Red DiabetologNytt


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföran den] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan