Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Aktuell Info för medlemmar

RESTIPS för diabetiker

Människor med diabetes har samma möjligheter som andra att resa. Det finns egentligen inget resmål eller färdsätt som är omöjligt för dig som har diabetes. Vissa råd och tips kan dock vara klokt att lägga på minnet. Vi har samtalat med ett antal mycket resvana människor med insulinbehandlad diabetes. Denna folder är en sammanställning av deras råd.

För att öka dina möjligheter att få största möjliga upplevelse av resan utan att din diabetes sätter käppar i hjulet är följande viktigt:

 • att du kan mäta ditt blodsocker.

 • att din insulinbehandling består av kortverkande måltidsinsulin före måltiderna och medellångverkande insulin till natten.

 • att du har lärt dig att improvisera, d v s att anpassa mängden av ditt måltidsinsulin till måltidens storlek. Detta kan du relativt snart lära dig genom att mäta ditt blodsocker före och efter olika måltider samt att inhämta råd från din diabetessköterska eller läkare.
Förberedelser
 • Om man skall åka till ett exotiskt land är det klokt att läsa på om landet. Du bör skaffa dig allmän kunskap om landet, dess klimat, mattillgång, klass på hotell (kylskåp på rummet), sjukvård etc.

 • Om du har ett nära ressällskap bör du berätta för dem att du har diabetes. Det kan även vara klokt att ge dem en lapp på dina insulindoser, samt att inviga dem i hur Glucagon® fungerar. Det kan öka tryggheten även för dina medresenärer.

 • Du skall alltid ha reservproviant i handbagaget. Enklast och bäst är Dextrosol, men även godis, bröd, frukt eller dryck kan användas. Reservprovianten skall utgöras av ganska snabba kolhydrater.

 • Ett reseapotek bör du ha med dig. Detta bör innehålla kol, Imodium® och Lexinor® för tarminfektioner samt salt- och vätskeersättningsmedlet Resorb® (brustabl.). Ett övre luftvägsantibiotikum (penicillin eller liknande) kan vara klokt att ha, Panodil® som febernedsättare samt naturligtvis Glucagon®. Det sistnämnda förvaras lämpligen i handbagaget. En kylskåpstermometer kan vara klokt att ha med sig.

 • Ju mer exotiskt ett land är, desto viktigare är det att du har med dig ett intyg om din diabetes och dess behandling undertecknat av din läkare med tillbörliga stämplar.

Packning

 • När du packar är det viktigt att dela upp insulinet på olika ställen, eftersom saker kan försvinna. Fördela insulinet på handbagage, handväska, säkerhetspåse runt halsen samt kanske även till ditt resesällskap.

 • Resväskan är olämplig plats om du inte kan kontrollera temperaturen i bagageutrymmet.
  • Flygplanets bagageutrymme har minusgrader
  • Bussens bagageutrymme är oisolerat. Det innebär att vintertid kan det bli för kallt och sommartid för varmt.
  • Bilens bagageutrymme kan på sommaren bli för varmt.

Mat och insulin under resan

 • Under själva resan tar du enbart snabbinsulin och då i samband med måltider. Medellångverkande insulin (nattinsulinet) tar du först när du har kommit fram till resmålet och skall gå och lägga dig.

 • Om din resstart är redan på förnatten tar du inget nattinsulin dessförinnan. Om din resstart är på efternatten tar du reducerad mängd nattinsulin. I stället kan du behöva ta extra snabbinsulin vid den tidigarelagda frukosten.

 • Beställ inte speciell diabeteskost - denna kan ofta vara mindre aptitlig. Välj istället någorlunda lämplig mat bland det som serveras.

 • Tag aldrig ditt insulin innan du har maten serverad framför dig. Oförutsedda händelser kan försena serveringen och dessutom vet du inte vad som bjuds.

 • Mängden måltidsinsulin anpassas till vad du äter. En allmän erfarenhet är att man både vid flygresor och bussresor kräver lite mer insulin än hemma. Å andra sidan kan det vara klokt att hålla blodsockret något högre än annars. Tänk på att det inte bör gå mer än sex timmar mellan injektionerna av måltidsinsulin.

 • Vid flygresor uppkommer ofta luftbubblor i insulinampullen (-pennan). Tänk på att trycka ut dem vid första insulininjektionen efter det att du har landat.

 • Det kan vara klokt att kontrollera blodsockret före varje måltid, men den erfarne resenären med diabetes brukar inte göra detta under själva resan utan först efter framkomsten.

 • När du väl kommit fram börjar du ta ditt insulin som vanligt, men i den dygnsrytm som råder i det land som du befinner dig i.

Insulinets förvaring i värme

 • Hög temperatur, starkt solljus samt skakningar medför risk att insulinet förstörs. Med en kombination av dessa faktorer uppkommer problem redan vid 25°.
  Går temperaturen över 30° måste man alltid åstadkomma kylförvaring.

 • Det insulin som du behöver för dagen, har du lämpligen på dig. Resten förvarar du i kylskåp på hotellet. Du måste dock kontrollera temperaturen i kylskåpet (skall vara mer än +2°). Du kan också vira in insulinet i fuktigt tidningspapper (dock inte instoppat i en plastpåse och inte liggande i solen). Se till att det förblir fuktigt. Du kan även använda en mattermos.

 • Om du ska bila i varma länder kan det vara praktiskt att ta med sig en kylväska som kopplas till cigarettändaren i bilen alternativt nätströmmen på hotellrummet.

 • Om du tältar i värme kan det bli mycket varmt i tältet. Insulinet placeras då lämpligen mellan liggunderlaget och jorden. Ett alternativ är att lägga det i en frigolitbox eller mattermos.

Insulinets förvaring i kyla

 • Vid extrem kyla är det viktigt att se till att insulinet inte fryser. Bäst är att bära det kroppsnära.

 • Om du tältar på tjälslagen jord läggs insulinet mellan sovsäcken och liggunderlaget.

Restips är framtagen i samarbete mellan Diabetessektionen vid Helsingborgs lasarett och Lilly-Boehringer Mannheim.


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföran den] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum]
Till Förstasidan