Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi


Flödesschema för diagnostik av diabetes mellitus

Nya riktlinjer från 1997 ligger till grund för diagnostik av diabetes mellitus. Diagnosen grundas på förhöjda blodglukosnivåer. Vid två faste-B-glukos 6.1 mmol/l är diagnosen diabetes etablerad.

Vid förhöjda blodglukosnivåer 11,1 mmol/l med uttalade symtom (polydipsi, polykisuri, viktnedgång) räcker en blodglukos-bestämning. Hos asymtomatiska personer med slumpmässigt uppmätta blodglukosvärden mellan 8 - 11 mmol/l är kontroll av fasteblodglukos motiverad. Observera andra värden gäller vid plasmaglukosbestämning.

På efterföljande två sidor visas vägen till diagnos vid olika utfall vid kontroll av fasteblodglukos hos asymtomatisk person, slump-blodglukos med eller utan symtom samt alla möjliga utfall vid glukosbelastning (OGTT). Blodglukosvärdena är grundade på kapillärt helblod. Vid faste skiljer sig ej venöst och kapillärt helblod. Venöst helblod efter måltid är c:a 1 mmol/l lägre än kapillärt helblod. Inom de flesta laboratoriemediciner utföres analyser vid oral glukosbelastning på kapillärt helblod. Vid plasmaglukosbestämning gäller andra värden.

Diagnostiska kriterier för diabetes mellitus och nedsatt glukostolerans (IGT = Impaired Glucose Tolerance) i samband med OGTT visas i nedanstående tabell. IGT kan endast diagnostiseras med 2 timmarsvärde vid glukosbelastning.

NormaltNedsatt
glukostolerans
Diabetes
FastandeEfter 2 tim
<5.6

och

<7.8
<6.1

och

<7.8 - 11
6.1

och

11.1

1997 introducerades en ny riskgrupp: IFG = Impaired Fasting Glucose. Detta är, i likhet med nedsatt glukostolerans (IGT), en riskfaktor för framtida diabetes och makrovaskulära komplikationer som ischemisk hjärtsjukdom och stroke. I avsaknad av andra riskfaktorer rekommenderas uppföljning vart tredje år, tätare om ytterligare riskfaktorer.

Flödesschema1

IFG = Impaired Fasting Glucose = Förhöjt faste-B-glukos vilket i likhet med nedsatt glukostolerans = IGT = Impaired Glucose Tolerance är en riskfaktor för framtida diabetes och kardiovaskulär sjukdom. För att klassa IFG och IGT räcker det med att provtagningen utföres en gång. IFG och IGT bör kontrolleras vart tredje år med faste-B-glukos, oftare om ytterligare riskfaktorer finns.

* Våtkemisk metod alternativt HemoCue®. B-glukos bör helst omedelbart analyseras pga annars risk för falskt lägre B-glukos värden pga glykolys i provet.

** Typ 3 eller andra former av diabetes, såsom endokrinopatier, kronisk pankreatit, läkemedelsinducerad.

Flödesschema2

Flödesschema3

Version 971009
Melcher Falkenberg, docent, chefsöverläkare. Kisa. 1997-09-15.
Synpunkter eller erfarenheter på flödesschemat tas tacksamt emot
Melcher.Falkenberg@SOC.LiU.SE


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan