Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
STYRELSEN

Svenska Endokrinologföreningens styrelse 1997-98Ordförande
Bengt-Åke Bengtsson
Medicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska
413 45 Göteborg
Fax: 031 - 82 15 24
Tel: 031 - 60 26 86
Email: bengt-ake.bengtsson@gu.ss.se

Vice ordförande
Hans Arnqvist
Medicinkliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköong
Fax: 013 - 22 35 06

Vetenskaplig sekreterare
Håkan Billig
Inst för fysiologi
Medicinareg 11
413 90 Göteborg
Fax: 031 - 773 3531
Email: hakan.billig@fysiologi.gu.se

Facklig sekreterare
Lennart Fredstorp
Endokrinklin
Univ sjukhuset
205 02 Malmö
Fax: 040 - 33 70 07

Skattmästare
Kerstin Westermark
Medicinska kliniken
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
Fax: 08 - 30 34 58


Övriga ledamöter
Anna-Lena Hulting
Endokrinologiska klin
Karolinska sjukhuset
171 76 Stockholm
Fax: 08 - 517 730 96
Tel: 08 - 517 734 61
Email: alh@spmed.ks.se

Per Manhem
Endokrinologiska klin
MAS
205 02 Malmö
Fax: 040 - 33 70 04

Lars Steen
Medicinkliniken
Mälarsjukhuset
631 88 Eskilstuna
Fax: 016 - 10 44 58

Jan Eriksson
Medicinkliniken
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
Fax: 090 - 13 76 33
Tel: 090 - 785 1853
Email: jan.eriksson@medicin.umu.se


Adjungerad ledamot
Ulf Adamson
Medicinkliniken
Danderyds sjukhus
182 88 Danderyd
Fax: 08 - 622 6810
Tel: 08 - 622 6810
Email: ulf.adamson@med.ds.sll.se


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan