Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Aktuell Info för medlemmar

Svensk Förening för Diabetologis hämtfaxservice DIABETOFAX

1. Slå tfn nr 08 34 79 55
2. Följ talinstruktionen
3. Ange faxkod enl talinstruktion
4. Dokumentet faxas till Din angivna fax hemma eller på arbetet

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Dok # Innehåll
91 Innehållsförteckning
90903 Medicinsk Informatik och Empati Nr 3-96
91007 Diabetes inom Primärvården på Tjörn Nr 3-96
91009 IT-Diabetes-Nytt Nr 3-96
93001 Målbeskrivning för Specialistutbildning i Endokrinologi och Diabetologi 970115
93016 Diabetes och lipidrubbningar - en terapeutisk utmaning
93018 Sätt foten i centrum! av Jan Apelqvist
93019 Nationell HbA1c standard
93020 Fetma och diabetes av prof Per Björntorp
93024 Sammanfattning av Stockholmsstudien typ 1 diabetes av Per Reichard
93026 Prof Bengt E Karlberg Diabetes under 35 år - en tillbakablick
93029 Diabetesforskning inför sekelskiftet - en allvarlig betraktelse av Prof Cleas Hellerström
93030 "Att förebygga typ 2 diabetes - en realitet eller utopi" av prof Bengt Scherstén
93031 Praktiskt kliniskt flödessschema för diagnostik av diabetes 970926
93032 Riksstämmosymposium 1998 Typ 2 diabetes - en terapeutisk utmaning
93034 Beställning av ST-Utbildningsbok i Endokrinologi och Diabetologi
93035 Lipotoxicitet vid diabetes av Sjöholm - referenslista
93037 Glukos - Konsensus Nr 1/2-98 DiabetologNytt
93038 DAL - Diabetesansvarig läkare av Melcher Falkenberg
93039 Diabetes och psykologi, ett temamöte med psykolog Björn Karlsson
93040 Konsensusdokumentet kring Diabetiska Foten 980418
93042 Motionens betydelse för metabolism och hjärtkärlsjukdom.

Red


Diabetesutdata från Nationella Diabetes Registret
Nu finns diabetesutdata från mottagningar såväl öppenvård som slutenvård
www.ldc.lu.se/ndr/


Diabetologiska Avhandlingar Online Abstract
www.diabetolognytt.se/aterkommande/disputationer.html
Red DiabetologNytt

[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan