Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Aktuell Info för medlemmar

VUXENDIABETES- ETT NYTT OCH BRA LIV

FÖRORD

När Livslust direktsände ett specialprogram om diabetes rasade räkneverket i telefonslussen. Eftersom våra andra specialprogram med telefonväkteri har tagit emot mellan 35 000 och 67 000 samtal kan vi bara gissa hur många diabetesfrågor som blev obesvarade den gången. I redaktionen, runt omkring oss, ja överallt möter vi diabetiker, mest vuxendiabetiker. Vems tur är det nästa gång att få diagnosen? Kan vi förebygga sjukdomen? Hur skall jag behandla min diabetes och behålla en bra livskvalitet. En sak är säker, de som får vuxendiabetes blir allt fler och frågorna kring sjukdomen är många.

En svensk studie från l994 visade att många personer med nyupptäckt vuxendiabetes får för lite utbildning om hur de ska klara sin sjukdom. Alltför många saknade möjligheter att diskutera sina känslor kring sjukdomsbeskedet. Särskilt kvinnor kände sig isolerade efter diagnosen. Den här boken kan kanske bli "en vän i nöden", en hjälp till mer kunskap och en väg att lära sig leva bra med diabetes.

I den serie av medicinlitteratur som Sveriges Radios förlag ger ut i samarbete med Livslustredaktionen har nu turen kommit till en bok om vuxendiabetes.

Docent Stig Attvall, diabetesläkare vid Diabetescentrum, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, är den som svarar för alla medicinska fakta i denna bok. Stig Attvall har arbetat med diabetologi under de senaste tio åren och skrev sin doktorsavhandling om diabetes. Han är dessutom vetenskaplig sekreterare i Svensk Förening för Diabetologi, en sektion inom Svenska Läkaresällskapet och redaktör för tidskriften DiabetologNytt och dess elektroniska internetupplaga.

Tack riktas till docent Melcher Falchenberg, distriktsläkare och cheföverläkare vid vårdcentralen i Kisa, som skrivit avsnittnet om undervisning vid diabetes. Docent Peter Nilsson, distriktsläkare i Dalby, och docent Göran Blohmé, Diabetescentrum, Sahlgrenska har givit flera värdefulla synpunkter på innehållet liksom diabetessköterskan Margareta Nilsson, utredningssekreterare på Svenska Diabetesförbundet. Ett tack även till dietisterna Margit Eliasson och Gunilla Lindeberg, som står bakom merparten av recepten i boken, till Mette Axelsen, doktorand i klinisk näringsfysiologi vid Lundberglaboratoriet i Göteborg, som har granskat matrådskapitlet.

Karlstad l997
Karin Lorenz
Medicinreporter i Sveriges Televisions program Livslust, där ämnet diabetes ofta tas upp.


ETT NYTT OCH BÄTTRE LIV!
Diagnosen är klar. Du har diabetes, s k vuxendiabetes eller typ 2-diabetes. Det är definitivt ingen katastrof! Du går ett nytt, kanske bättre liv till mötes! Du får nya möjligheter, som gör att du snabbt kommer att känna dig piggare. Det är inte omöjligt att Du kommer att må bättre än du någonsin gjort. Vad som behövs är att du stannar upp ett tag.
Denna bok handlar om hur du kan bli expert på din diabetes, och hur du på ett enkelt sätt kan hantera din sjukdom. Tidigare har sjukvården haft en auktoritär inställning till patienterna. Doktorn bestämde "allt". Dagens högteknologiska utveckling, med bland annat apparater som gör att du själv kan kontrollera ditt blodsocker och som ger svar inom knappt 60 sekunder, har givit patienter med diabetes unika möjligheter att styra sitt liv, leva ett fullödigt liv 24 timmar om dygnet. Du kan då hantera många av livets utmaningar.
Ta fram boken lite då och då. Utnyttja den som en handbok, en uppslagsbok, i stället för att sträckläsa den. Säkert kan du ha nytta av innehållet som underlag, för att diskutera med din diabetesansvariga läkare och sköterska eller vid samtal med make, maka eller annan anhörig. De olika kapitlen kan då bli en resurs för dig, en möjlighet att förstå dig själv och din diabetiska ämnesomsättning mycket bättre.
Anhöriga kan med fördel läsa boken, för att få en ökad förståelse. De kommer att upptäcka, att mycket av det som de trott förut, inte stämmer med dagens moderna diabetesbehandling. Det finns helt andra möjligheter nu än tidigare! Risken för komplikationer är nu mycket mindre, som en följd av bättre medicinsk och egenbehandling samt satsning på diabetesteam med specialutbildad personal. Prognosen är drastiskt förbättrad nu jämfört med tidigare, som en följd av bättre medicinsk behandling och personal som är specialutbildad i diabetes.

KÄNNER DU DIG OMTUMLAD?
Kanske är du rent av omtumlad efter att ha fått diagnosen, det är vanligt. Efter ett chockartat besked vill du kanske också förneka det hela, förtränga det som doktorn sagt. Du vill eventuellt fortsätta leva precis som tidigare - utan att ta hänsyn till att du fått vuxendiabetes.
När vi börjar förstå konsekvenserna av att vi fått en kronisk sjukdom, får vi ofta en känsla av förlamning, säger krisexperterna. Då börjar vi verkligen komma i kontakt med vad vi känner inför det besked vi fått. I aggressionsfasen blir vi förbaskade, frågar oss vems fel det är och varför det har blivit så här. En del ropar högt och andra sitter bokstavligt på sin ilska. Ibland försöker vi hitta vägar att stoppa förändringen. Om vi inte lyckas hindra förändringen, kommer vi till en punkt där vi måste acceptera den och säga adjö till det som varit. Här känner vi smärta och sorg av varierande grader. Vi kommer sedan in i helandefasen, när vi har kunnat förlika oss med vår situation, även om vi kanske inte gillar det. Vi känner att vi har fått en ny styrka, börjar se möjligheterna i det nya.
Efter en tid inser du; diabetes innebär att du behöver förändra ditt liv på ett relativt enkelt sätt för att må bättre. Du får alltså nya möjligheter. Redskapen får du från din läkare och sköterska. Tillsammans med dem eller med en dietist bestämmer du att kostbehandling och/eller medicinering ska sättas in. Efter en kortare tid känner du dig helt bra - och mår mycket bättre än du gjort på länge, kanske någonsin.
Grunden för all egenvård är att ha goda kunskaper om diabetessjukdomen, dess behandling och kontroller. En viktig faktor som vi kommer in på längre fram, är exempelvis att kunna mäta sitt blodsocker och eventuellt urinsocker. Det ger en ökad självständighet och trygghet.


INNEHÅLL

 • Ett nytt och bättre liv!
 • Känner du dig omtumlad?
 • Varför har jag drabbats?
 • Kan jag leva som förut?
 • Historik
 • Vad är diabetes?
 • Insulinets funktioner
 • Vad menas med blodsocker?
 • Testa blodsockret själv
 • Allmänna råd vid kontroll av blodsocker
 • Urinsocker - vad är det?
 • Rädda barnen och barnbarnen
 • De första tecknen
 • Även äldre kan få typ 1-diabetes
 • Uppföljning
 • Behandlingar
 • Kontrollera extra vid sjukdom
 • Du får - och ska -fortfarande njuta av maten
 • Fibrer och nya favoriter
 • Vegetarisk kost
 • Vikten
 • Viktminskning vid övervikt
 • Dygnsrytm och nattmat
 • Frukt
 • Fett
 • Rent socker
 • Mjölk
 • Bordsdrycker
 • Alkohol
 • Festliga tillfällen
 • Mediciner
 • Insulin
 • Vad gör jag vid för lågt blodsocker?
 • Sluta röka och lev bättre och längre
 • Var får jag hjälp med min vuxendiabetes?
 • Bra diabetesvård är din rättighet!
 • Diabetesteamet är till för dig
 • Din uppgift är
 • Undervisning vid diabetes
 • Hur förebygger man komplikationer?
 • Akuta infektioner
 • Kräkningar och diarréer
 • När du reser
 • Motionen får dig att må bra
 • Diabetesfoten
 • Diabeteshanden
 • Diabetesmunnen och tänderna
 • Sexuallivet
 • Andra utmaningar:
 • Ögon
 • Njurar
 • Hjärt-kärlsjukdomar
 • S:t Vincentdeklarationen och nationella riktlinjer
 • Diabetesvård
 • Rättigheter
 • Klagovägar
 • Kostnader
 • Körkortskontroller
 • Lästips
 • Matglädje - en liten receptsamling

 • VUXENDIABETES - och ändå ett bra liv!
  Vuxendiabetes eller typ 2 diabetes är den vanligaste formen av diabetes. För den som har fått sjukdomen innebär den förändringar i vardagstillvaron. Men ändå finns möjligheter ett bra liv. Genom nya matvanor, rökslut och motion kan det gå att hålla sjukdomen i schack, också utan hjälp av mediciner, i början åtminstone. Kring diagnos,och symtom, behandlingar och livsföring ger denna bok lättförståelig kunskap. Den innehåller också ett avsnitt med recept på lämplig mat. Boken vänder sig till den som nyligen fått diabetes, till dem som haft sjukdomen en tid, samt till de diabetessjukas anhöriga.

  Den nytryckta boken "Vuxendiabetes - Livslust" ges ut av Sveriges Radios Förlag och kan köpas i bokhandeln eller direkt från Sveriges Radios förlag, tel 08 784 35 31, fax 08 660 99 32.
  Postgiro 1930-7, bankgiro 144-9040.
  priset är ca 187 kr och förhandlingar pågår med sikte på friköp av en internetversion.

  ..."den här boken riktar sig till dem som fått diagnosen och deras anhöriga. På ett enkelt, kortfattat och lugnande sätt beskrivs symtomen vad man kan göra själv, eventuella komplikationer, behandling med mera. Boken, i behändigt pocketformat, innehåller också bland annat bra lästips, tips för resan och Internetadresser ..."
  ICA-kuriren

  ..."boken ger i korta kapitel lättläst och saklig information om sjukdomen, egenvård, förebyggande, samarbete med sjukvården och avslutas med 25 sidor matrecept av dietist. Budskapet är mycket positivt; små förändringar i levnadsvanor ger fortsatt god livskvalitet ..."
  Bibliotekstjänsts sambindningsrecensionen

  "... Runt 300.000 svenskar har vuxendiabetes. Sjukdomen dyker ofta upp i 40-årsåldern, men den kan också komma tidigare. För dig som nyligen fått din diagnos och känner dig omtumlad och förvirrad - eller för dig som är anhörig till en diabetiker - finns nu en behändig liten bok som ger svaren på i stort sett alla frågor. Boken heter "Vuxendiabetes - och ändå ett bra liv" (Sveriges Radios Förlag). Den är skriven av Stig Attvall, läkare vid Diabetescentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, och Karin Lorenz, medicinreporter på TV-programmet Livslust. Det här är en saklig bok med positiv grundinställning: Du kan ha kontroll över din diabetes. Och du kan fortsätta att leva ett gott liv!"
  Damernas Värld

  "...rent allmänt kan sägas att boken är enkelt och trevligt skriven. Den ger lättförståelig information om sjukdomens karaktär, behandlar de förändringar i vardagstillvaron som diabetiker ställs inför och visar att möjligheten till ett bra liv finns trots diabetes.
  Boken fokuserar på att visa att diabetiker kan leva ett fullödigt liv, dock utan att hänfalla till glättighet utan täckning. Den börjar med allmän information om vuxendiabetes och fortsätter med mer detaljerad information om symtom, kost, motion, komplikationer och diabetes i ett internationellt perspektiv. Jag tycker att boken innehåller all den grundläggande kunskap en nyinsjuknad vuxendiabetiker och varför inte också mer "garvade" diabetiker behöver.
  Utöver den vanliga diabetesinformationen har boken bland annat kapitel med rubrikerna Bra diabetesvård är din rättighet, Dina uppgifter är, Europeiska och svenska vårdkrav. Diabetiker bör engagera sig mer i diabetesvården och lära sig ställa krav. Samma budskap förs fram i en lista i boken över vilka undersökningar diabetiker har rätt att få.
  Kapitlet om internet ger adresser till sidor med diabetesinformation, framförallt till de stora diabetesföreningarna ute i världen. Det mesta är information på engelska. Avslutningsvis finns Matglädje - en liten receptsamling.
  Boken om vuxendiabetik är väl värd att läsa."

  Diabetes Nr 1997, finska patienttidningen

  BLI SJÄLV DIABETESEXPERT
  ... Boken behandlar på ett lättfattligt och trevligt sätt diagnos och symtom, medicin, behandlingar och livsföring, den ger bra tips om motion och allmänna och recept på mat. Dagens högteknologiska utveckling gör att man kan hantera sin diabetes på ett helt annnat sätt och bli något av expert på sin egen sjukdom ...

  Nya Wermlandstidningen 971013

  NY BOK OM VUXENDIABETES SÄTTER PATIENTEN I CENTRUM
  ...Det är mycket angeläget att det nu kommit en bok kring olika tema som rör vuxendiabetes. Boken är ett viktigt komplement. Den är skriven på ett ledigt och lättfattligt språk. Det mesta är mycket klart och tydligt framlagt samt uppdaterat till dagens kunskapsnivå på ett populärvetenskapligt sätt. Boken avslutas med några sidor om pedagogik samt internetmöjligheter för kunskapsinhämtning.
  Diabetes Nr 5/97 okt -97, Svenska Diabetesförbundets tidning, upplaga 30.000 exz

  Boken kan också beställas per post, skriv på vanligt kuvert, frimärke behövs ej.
  Skriv inuti kuvertet en beställning, avser 1 ex av "Vuxendiabetes - och ändå ett bra liv" till ett pris av 187 kr. Boken kommer då mot postförskott, porto 30 kr. Skriv följande adress:

  SVERIGES RADIOS FÖRLAG
  Svarspost
  Kundnummer 110 814 400
  110 00 Stockholm


  RECENSIONER

  Ny patientbok om vuxendiabetes
  "Vuxendiabetes - och ändå ett bra liv!" är namnet på en ny bok för i första hand patienter med typ II diabetes. Initiativet har tagits av Sveriges Radio och Livslust-redaktionen i Karlstad. Författare är diabetologen Stig Attvall, vetenskaplig sekr. i Diabetologföreningen samt medicinreportern Karin Lorenz.

  Om alla visste
  Om alla mina egna ca 80-90 diabetespatienter aktivt ägde all den omfattande och från ett patientperspektiv nära nog fullständiga kunskap som ryms i den relativt lilla boken om ca 115 sidor, varav knappt 30 sidor matrecept, ja då vore det lätt att tillsammans med patienterna bemästra deras sjukdom. Det stora problemet är bara att få den enskilde diabetikern att verkligen bli intresserad av att fördjupa sig i denna moderna kunskapsmängd.

  Modernt synsätt
  Boken utgår från ett modernt synsätt på diabetesvård, där patienten i stor utsträckning själv styr skötseln av sin sjukdom, med sköterskan och doktorn som medhjälpare. Patienten bidrar med sina kunskaper, erfarenheter och inte minst sina uppfordrande krav till en bättre diabetesvård. Dietisten nämns flera gånger som något självklart. Själv tror jag nog att en välutbildad diabetessköterska med goda insikter i vuxenpedagogik kan ge kostinformationen i de flesta fall. Praktiskt taget alla vuxendiabetiker sköts ju i primärvården. Alla dessa har idag inte tillgång till en specialutbildad diabetikessjuksköterska med egen mottagning. Att uppnå detta tror jag är det just nu viktigaste målet för att uppnå en kvalitetsmässigt bättre vård av vuxendiabetikerna.

  För vem
  Om denna bok pedagogiskt är på rätt nivå och har rätt tilltal kan nog bara patienterna själv uttala. Jag tror att vi som har stor vana att ta till oss skriftlig information ofta underskattar svårigheterna för den mindre läsvane att rakt upp och ner ta till sig en sån här kunskapsmängd, även om man nu inte som jag stärkelser boken. Sannolikt är den utmärkt för en del, svår för en del och omöjlig för några. Det skulle vara intressant att pröva den som kursbok i gruppundervisning. Sjukvårdspolitiker och -administratörer liksom medicinjournalister är grupper som också borde ha mycket att hämta i denna bok. Boken kan tyckas något tung, då den praktiskt taget helt saknar bilder, illustrationer, tabeller och diagram. Så är det dock inte då de 65 olika avsnitten är korta, endast ett fåtal längre än två sidor. Den fungerar alltså utmärkt som uppslagsbok och det är väl så den främst är tänkt att användas.

  För hurtigt?
  Ibland störs jag under läsningen av ett lite väl positivt och hurtigt tilltal. Får man bara lite information och följer den kommer man snart att "känna sig piggare", man hanterar sin "sjukdom på ett enkelt sätt", får man bara en blodsockerapparat och tar lite prover så gör det att man kan "leva fullödigt 24 timmar om dygnet", man "mår bättre än du gjort på länge, kanske någonsin" etc. Distriktsläkaren Melcher Falkenberg har skrivit ett kort avsnitt om undervisning vid diabetes där han riktigt betonar vikten av att man utgår från problemen i ett patientperspektiv, att vi inte bara i vår information vänder oss till patientens intellekt utan att vi även aktiverar patientens känsla och framför allt vilja att förändra sitt beteende, sin livsstil. Gör vi inte de kan vi lätt hamna i en ny slags moralism i vår attityd gentemot diabetikern. I boken finns enstaka "återfall" i en auktoritär stil som man säger sig nu ha lämnat. På ett ställe sägs det t ex lite patriarkaliskt: "Din diabetesansvariga läkare och sköterska vill därför helst att ditt Hba1c-värde ligger omkring 6,5-7 procent." Vi måste ställa upp vid patientens sida oavsett vilken ambitionsnivå hon/han väljer, efter att ha förstått konsekvenserna av de olika valen.

  Sammanfattning
  Sammanfattningsvis vill jag, trots ovanstående mindre reservationer, rekommendera denna bok som ett välkommet, modernt och uppdaterat tillskott i floran av patienthjälpmedel för åstadkommandet av en bättre diabetesvård. Låt mig också säga att det var en nyttig repetition för mig själv att läsa boken i ett svep, så även en och annan kollega och inte minst diabetessjuksköterska skulle säkert också ha behållning av en genomläsning. I slutet av boken finns också tips till vidare läsning, inte minst i de mest moderna media såsom Internet. Ett 30-tal matrecept, från broccoligratäng till mandeltårta, har jag inte provsmakat. Det får Ni göra själv!

  Anders Hernborg
  distriktsläkare Laholm
  E-post: Anders Hernborg@halmstad.mail.telia.com


  - "Självklart skall varje vuxendiabetiker ha denna bok i sin ficka"

  Stig Attvall och Karin Lorenz. Vuxen - Diabetes - och ändå ett bra liv, 123 sidor, Malmö: Sveriges Radios förlag, Livslust 1997, pris ca 189 kr, ISBV 91-522-1785-X.

  Recensent: Docent Sven-Erik Fagerberg, Medicinska kliniken, Regionsjukhuset, Örebro.

  Behöver vi mer patientinformation om diabetes? Jovisst behövs information. I dag är diabetesbehandlingens fyra hörnpelare kost, motion, medicin och utbildning. Inom diabetesforskning och diabetesvård där speciellt egenvårdens betydelse för god diabeteskontroll betonas går utvecklingen snabbt. Dessa omständigheter gör en bok om vuxendiabetes välkommen.

  Boken inleds med ett detaljerat register i form av kortfattade rubriker med hänvisning till aktuell sida. Man kan använda det som en behändig uppslagsbok. Uppslagsordet leder fram till kort men innehållsrik information. Hur det är att drabbas av diabetes, varför jag drabbas och hur måste jag leva nu är innehållet i några inledande kapitel. Historik och definitioner om vad diabetes och blodsocker är liksom insulinets funktioner beskrivs lättfattligt. Redan inledningsvis betonas egenvården med genomgång av hur man själv testar blodsockret. Att allt fler vuxna får diabetes och vilken grupp som speciellt riskerar detta klarläggs. De initiala diabetessymtomen redovisas och hur man lämpligen omhändertar dessa.

  Behandlingsavsnittet är koncentrerat framför allt till mat och motion medan tablett- och insulindelen är mer kortfattad men ändå fullt tillräcklig. Kör inte med för höga blodsockervärden är en återkommande appell liksom betydelsen av att hålla vikten under kontroll. Hittat endast ett sakfel. På sid 17 står glukogen i stället för glukagon.

  Kostregleringen har under senare år liberaliserats. De allmänna kostråd som diabetikerna rekommenderas passar hela svenska folket. Fibrer, vegetarisk kost, frukt, fett, rent socker, bordsdrycker, alkohol, godis och mat vid festliga tillfällen kommenteras kort och sakligt. De traditionella matreceptförslagen har som vanligt vill jag påstå en torftig layout och inspirerar inte till matglädje. Emellertid har jag gått direkt till källan, nämligen Margit Eliassons och Gunilla Lindebergs kokbok och där funnit glädjen att gå till spisen.

  Rökning och diabetes hör inte ihop, en uppfattning som alla delar. Praktiska motionsråd får vi oss till livs.

  Komplikationsavsnittet inleds med råd om hjälp att förebygga det som diabetikern fruktar mest. Kortare eller längre avsnitt behandlar de flesta av de komplikationer som kan drabba diabetikern från ögonförändringar till impotens. Till min glädje har mesta utrymmet ägnats den diabetiska foten - ett länge förbisett och försummat område inom diabetologin.

  Synpunkter på diabetesundervisning, St Vincent-deklarationen, det Nationella diabetesregistret, forensiska frågor, ekonomi, körkort, Svenska diabetesförbundet och Diabetesforum avslutar denna innehållsrika bok. Väl utbildade och krävande patienter kommer i framtiden att "leta på nätet" efter den absolut bästa behandlingen. Även detta har författarna tagit hänsyn till genom några rader om Internet.

  Jag tycker om den här boken. Den sätter patienten i centrum, är rappt skriven på modern lättfattlig svenska med undvikande av intetsägande populärmedicinska termer. Självklart skall varje vuxendiabetiker ha denna bok i sin ficka.

  Läs mer !

  [Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
  Till Förstasidan